Opvang jonge vluchtelingen aan de Dreef

Op deze pagina leest u het laatste nieuws over de opvang van jonge vluchtelingen aan de Heemsteedse Dreef. Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan in voor de digitale bewonersbrief

Terugkijken

Wilt u zien welke stappen er zijn gevolgd, van de bekendmaking van de plannen tot aan de besluitvorming door de gemeenteraad op 13 juli? Bekijk deze op onze terugblikpagina 

Besluit gemeenteraad 13 juli

De gemeenteraad heeft ingestemd met de aankoop van het pand aan de Heemsteedse Dreef als opvanglocatie. In 2024 zullen hier 16 alleenstaande jonge vluchtelingen worden opgevangen. Na 10 maanden komen er mogelijk 4 bij, na overleg met de gemeenteraad en inwoners.

U kunt de raadsvergadering van 13 juli terugkijken

Omwonendenoverleg

Het omwonendenoverleg is een overleg tussen een vaste groep omwonenden, het COA en de gemeente. Onderwerpen als leefbaarheid, inrichting van de buitenruimte, veiligheid en het contact tussen de bewoners van het huis en omwonenden komen hierin aan de orde.
De eerste bijeenkomst was op 11 september. Lees het verslag van deze vergadering

Opvang 13/14-jarige vluchtelingen

Vluchtelingen die asiel aanvragen worden steeds jonger. De overheid heeft het COA gevraagd opvangplekken voor 13/14-jarige vluchtelingen te vinden. Het COA heeft de Heemsteedse Dreef geschikt bevonden voor vluchtelingen met deze leeftijd. Daardoor is het mogelijk dat 13/14-jarigen naar Heemstede komen. Dit heeft geen invloed op de verbouwing. Het aantal van 16 personen en de eventuele mix tussen jongens en meisjes blijven ongewijzigd. Opvang van 15/18-jarigen blijft ook nog mogelijk.

Planning

U mag de volgende activiteiten verwachten. De planning die we hierbij aangeven is een schatting:

September

  • Het COA vraagt de omgevingsvergunning aan. Omwonenden hebben gelegenheid om hun zienswijze te geven. Daarna neemt het college een beslissing over de omgevingsvergunning
  • Afsluiten van de huurovereenkomst. De gemeente en het COA stellen een huurovereenkomst op. Hierin staan bijvoorbeeld de huursom, de huurperiode en voorwaarden voor de ingebruikname van het huis. Het raadsbesluit van 13 juli (inclusief amendement) vormt hierbij het uitgangspunt

Oktober

  • Per 1 oktober wordt de woning opgeleverd
  • Het bouwteam, bestaande uit mensen van de gemeente en het COA, bereidt de verbouwing voor en begeleidt deze

November

  • Start van de verbouwing
  • De verwachte verbouwtijd is drie maanden
  • De bestuursovereenkomst is gereed

Februari 2024

  • Komst jonge vluchtelingen

Vrijwilliger worden

Wilt u iets betekenen voor de jonge vluchtelingen? Zoals ze wegwijs maken in onze samenleving of vaardigheden meegeven voor de toekomst? Meldt u zich dan alvast aan als vrijwilliger Waar de jongeren behoefte aan hebben en waar het vrijwilligerswerk precies uit bestaat is nog niet bekend. We geven uw gegevens door aan het COA en verwijderen deze daarna. Het COA neemt contact met u op.

Op de hoogte blijven

Wilt u op de hoogte blijven? Meldt u zich dan aan voor de digitale bewonersbrief over asielzoekers via het aanmeldblok hieronder. We verzenden namelijk vanwege duurzaamheid niet altijd brieven per post. Op deze webpagina plaatsen we ook steeds nieuwe informatie. Heeft u aanvullende vragen? Neem dan contact met ons op via flexwonen@heemstede.nl