Verslag omwonendenoverleg 18 maart 2024

Agenda

 • Opening
 • Waar staan we nu?
 • Bestuursovereenkomst
 • Bespreken werkafspraken
 • Volgende stappen
 • Volgend overleg

Opening

Op maandag 18 maart 2024 was er een omwonendenoverleg over de opvang aan de Heemsteedse Dreef 156. Er waren 9 omwonenden, 2 medewerkers van de gemeente en een medewerker van het COA.

Waar staan we nu?

Sinds het vorige omwonendenoverleg zijn de volgende stappen gezet:

 • Er is overleg geweest met een deel van de omwonenden over de mogelijke komst van 15/17-jarige vluchtelingen. Besloten is om dit onderwerp ook met de wethouder te bespreken
 • Op 15 januari was er overleg met een deel van de omwonenden, ambtenaren en de wethouder. Hierin heeft de wethouder toegelicht dat er niet beloofd kan worden dat er alleen 13/14-jarigen opgevangen zullen worden
 • Op 21 februari heeft de gemeente de omgevingsvergunning verleend. Tot en met 27 maart is het mogelijk om bezwaar te maken
 • De bestuursovereenkomst is ondertekend
 • Op 19 februari is de verbouwing van start gegaan. Op 15 februari hebben omwonenden een brief hierover in de bus gekregen

Bespreken werkafspraken

Omwonenden vinden in zijn algemeenheid dat er weinig concreets is toegezegd voor deze specifieke opvanglocatie. Ze hebben behoefte aan meer maatwerk. De huidige werkafspraken zijn te algemeen. Ze willen dat er meer buiten de gebaande paden gewerkt kan worden.

Gemeente geeft aan dat er zeker wel afspraken zijn gemaakt op basis van de puntenlijst die omwonenden in oktober hebben aangeleverd. Daarvan zijn er enkele in de werkafspraken terecht gekomen, enkele punten vielen onder de reguliere regelgeving en aan enkele punten is, beargumenteerd, niet tegemoet gekomen.

COA geeft aan dat de werkafspraken, ook nadat ze door omwonenden zijn goed bevonden, niet in beton gegoten zijn. Er blijft ruimte voor aanpassingen, ook na opening van de opvanglocatie.

Gemeente deelt de concept-werkafspraken uit. Omwonenden willen daarop graag enkele aanpassingen laten doorvoeren:

 • Er worden diverse termen gebruikt voor de verschillende overleggen. Er is eigenlijk sprake van 3 overleggen. COA verwerkt dit in de werkafspraken:
  • Het huidige overleg is er ter voorbereiding, om de afspraken tussen omwonenden, COA en gemeente te bespreken. Dit heet het omwonendenoverleg.
  • Nadat de opvanglocatie open gaat, organiseert het COA een overleg om de leefbaarheid te bespreken. Hierbij zijn ook politie en mogelijke andere instanties. Dit wordt de overlegcommissie.
  • Ook zal er een wekelijks burenoverleg zijn met een van de directe buren (wisselend) om zaken te bespreken.
 • COA past de zin over de fietsenstalling aan. De boom blijft, de fietsenstalling komt aan de kant van de Heemsteedse Dreef
 • Gemeente stuurt de meest actuele tekening met daarop de juiste plek van de fietsen toe aan omwonenden
 • Omwonenden vinden het niet nodig dat er een parkeermogelijkheid komt op het eigen terrein van de opvanglocatie. De voorkeur is om de heg zo te laten staan. Gemeente deelt de actuele tekening van de buitenruimte met de omwonenden
 • Omwonenden willen graag duidelijkere criteria op basis waarvan de monitoring en de evaluatie na tien maanden kan plaatsvinden. COA deelt een opzet met gemeente, waarna het voorstel in het omwonendenoverleg wordt besproken. Omwonenden hebben behoefte om ook na enkele maanden al te evalueren

Vragen en opmerkingen

Komen de kinderen in een keer?

Dat zou kunnen, maar is niet zeker.

Komen de kinderen uit Zuid-Afrika?

De kinderen komen uit verschillende landen. Voor de Heemsteedse Dreef is nog niet bekend uit welke landen ze komen.

Hoe zit het met scholing?

Er is een locatie van de Internationale Schakelklas in Haarlem.

Klopt het dat er aan de overkant van de Heemsteedse Dreef een opvanglocatie zou kunnen komen?

Gemeente heeft hier niets over gehoord. Het is wel zo dat er momenteel verschillende scenario’s worden onderzocht om 191 asielzoekers in twee jaar te kunnen opvangen.

Volgende stappen

 • Het COA organiseert de bijeenkomsten met de overlegcommissie. In een overlegcommissie zitten meestal met een wijkagent, 4 tot 6 omwonenden, het management van de opvanglocatie en iemand van de gemeente
 • Gemeente stuurt over 4 tot 5 weken een voorstel voor de evaluatiecriteria. Deze worden binnen 6 tot 7 weken besproken in het volgende omwonendenoverleg

Volgend overleg

Gemeente stelt als volgende omwonendenoverleg 7 mei voor. Heeft u vragen? Mail dan naar flexwonen@heemstede.nl