Besluit over opvang jonge vluchtelingen aan Dreef

Het vinden van huisvesting voor mensen in nood is een ingewikkelde puzzel. Iedere gemeente binnen de regio Kennemerland legt mogelijke locaties aan het COA voor. Het COA, de organisatie die de opvang van asielzoekers regelt, beoordeelt vervolgens de geschiktheid van een locatie. Op deze pagina beschrijven we het proces tot aankoop van het pand Heemsteedse Dreef 156.

Voorstel aankoop Heemsteedse Dreef 

De gemeente Heemstede heeft het pand aan de Heemsteedse Dreef 156 voorgelegd aan het COA. Het COA heeft de locatie een positieve beoordeling gegeven voor het huisvesten van alleenstaande jonge asielzoekers, zogenaamde amv’ers. Zij zijn 15 tot 17 jaar oud en hebben om uiteenlopende redenen zonder ouders of voogd asiel aangevraagd. De gemeente was van plan deze locatie in te zetten om 20 tot 25 jonge vluchtelingen op te vangen vanaf begin 2024. Op 13 juli 2023 heeft de raad ingestemd met de aankoop van het pand voor in beginsel 16 jongeren.

Op 9 juni 2023 heeft het college van B&W in een extra vergadering besloten om aan de gemeenteraad voor te stellen het pand Heemsteedse Dreef 156 aan te kopen, onder voorbehoud van positieve besluitvorming in de gemeenteraad. Lees dit document op de website gemeentebestuur.heemstede.nl

Terugblik informatieavond 22 juni

Tijdens de informatiebijeenkomst op 22 juni in het gemeentehuis hebben we omwonenden geïnformeerd over de plannen voor de opvang van amv’ers aan de Heemsteedse Dreef. Ook was er gelegenheid om vragen te stellen. Lees de vragen en antwoorden over de opvanglocatie Heemsteedse Dreef

Bekijk de vergaderingen van de raadscommissie Samenleving

Op maandag 26 juni en donderdag 6 juli heeft de raadscommissie Samenleving de realisatie van de opvang aan de Heemsteedse Dreef besproken. U kunt deze vergaderingen terugkijken:

Terugblik omwonendenoverleg 10 juli

Tijdens het omwonendenoverleg van 10 juli spraken ongeveer 50 omwonenden van het pand aan de Heemsteedse Dreef met onder andere wethouders Sam Meerhoff en Anneke Grummel. De avond gaf ruimte aan de vragen en opmerkingen van de omwonenden. Lees de vragen die zijn gesteld, met de bijbehorende antwoorden

Besluit gemeenteraad 13 juli

De gemeenteraad heeft ingestemd met de aankoop van het pand aan de Heemsteedse Dreef als opvanglocatie. In 2024 zullen hier 16 alleenstaande jonge vluchtelingen worden opgevangen. Na 10 maanden komen er mogelijk 4 bij, na overleg met de gemeenteraad en inwoners. U kunt de raadsvergadering van 13 juli terugkijken.