Verslag vrijwilligersbijeenkomst 22 mei 2024

Vanaf de zomer van 2024 verblijven zestien alleenstaande jonge vluchtelingen aan de Heemsteedse Dreef 156. Veel inwoners van de gemeente Heemstede hebben zich via de website van de gemeente aangemeld. Zij willen graag iets betekenen voor de jonge vluchtelingen. De gemeente en het COA zijn hier heel blij mee. Op woensdagavond 22 mei heeft het COA uitgelegd hoe het vrijwilligerswerk er ongeveer uit zal komen te zien.

Vrijwilligers onmisbaar 

Het COA heeft uitgelegd dat de jongeren nog aan het begin van de asielprocedure zitten. Hoe lang zij precies in Heemstede zullen wonen is onzeker. De jongeren hebben een lange, soms traumatiserende reis achter de rug. Zij zullen tijd nodig hebben om tot rust te komen en hun weg te vinden. Om de jongeren heen staan verschillende mensen en organisaties die hen hierbij helpen. Hierbij kunnen vrijwilligers een belangrijke rol spelen en daarom opende wethouder Sam Meerhoff op 22 mei de avond door zijn dank uit te spreken. We vinden het belangrijk als gemeente dat de jongeren aansluiting vinden bij de Heemstedenaren. Bewoners die zich hiervoor in willen zetten zijn daarbij onmisbaar.

Wie zijn de jongeren die hier straks naartoe komen?

Het is op dit moment nog niet bekend wie de jongeren zijn die hier straks naartoe komen. Wat we wél weten is dat het gaat om jongens van 13 en 14 jaar oud en dat deze jongeren geen Nederlands spreken. Ook weten we dat de meesten niet kunnen zwemmen en fietsen en dat het gaat om jongeren die hier zonder ouders naartoe gevlucht zijn. Gebieden waar nu veel alleenstaande minderjarige vluchtelingen vandaan komen zijn bijvoorbeeld Syrië, Afghanistan, Eritrea en Jemen.

Hoe werkt vrijwilligerswerk rondom de Heemsteedse Dreef?

  1. Het COA zal in samenwerking met de gemeente een programma maken voor de eerste weken. Hier zullen taalles, fietsles en zwemles waarschijnlijk onderdeel van zijn. Ze krijgen ook sportles en bijvoorbeeld een rondleiding door Heemstede. Hiervoor zijn we afhankelijk van de hulp van vrijwilligers. We zullen vóór de aankomst van de jongeren in Heemstede het programma met de vrijwilligers delen. Dan kunnen zij laten weten bij welke onderdelen zij graag betrokken willen zijn en op welke tijden dit uitkomt
  2. Het COA organiseert de komende maanden verschillende activiteiten waarbij vrijwilligers nodig zijn. Denk hierbij aan een voetbaltoernooi, een strandbezoek of een wandeling. Hiervoor zal het COA actief een bericht versturen met een oproep aan iedereen die zich aanmeldt als vrijwilliger om hieraan deel te nemen. Ook staat daarbij een uitleg van wat er precies nodig is op welk moment
  3. Je kunt als vrijwilliger zelf een idee delen. Denk bijvoorbeeld aan een buurtbarbecue samen met de jongeren of een ander mooi idee dat bijdraagt aan verbinding
  4. Het COA denkt na over een buddy-systeem op te zetten waarbij een jongere gelinkt wordt aan iemand in Heemstede. Deze buddy kan de jongeren op weg helpen en zich daarbij aanpassen op wat de jongere nodig heeft. De ene jongere zal meer behoefte hebben aan huiswerkbegeleiding, terwijl de ander misschien graag zal willen voetballen en hulp nodig heeft bij het vinden van aansluiting bij een voetbalclub. Het COA moet dit nog verder uitwerken. Buddy’s kunnen pas worden gekoppeld als er meer bekend is over de jongeren. COA zal de vrijwilligers informeren over een verder uitgewerkt plan en de aanpak nádat de jongeren een tijdje in Heemstede wonen. Het COA houdt er rekening mee dat het gaat om jongeren die niet voor altijd in Heemstede zullen blijven wonen. Wanneer zij een verblijfsstatus krijgen zullen zij naar waarschijnlijkheid verhuizen naar een andere plek binnen Nederland. Als hun asielaanvraag afgewezen wordt, moeten zij Nederland verlaten en dus ook weg gaan uit Heemstede

Welkom heten jongeren

Een aantal vrijwilligers geeft aan dat zij graag iets doen om de jongeren welkom te heten. Dit kan bijvoorbeeld een moment zijn met koffie en gebak, een activiteit of een welkomstcadeau. Het COA en de gemeente zijn enthousiast over dit idee en zullen vrijwilligers verder informeren wat hierin mogelijk is. Het COA zoekt naar een goede balans tussen warm welkom heten en niet te veel overvallen.

Hoe word ik vrijwilliger?

Een (groot!) aantal mensen heeft zich aangemeld als vrijwilliger via de website van de gemeente. Hebt u dat nog niet gedaan maar zou u toch graag iets willen betekenen voor de jongeren? Fantastisch! Meld u dan in via  het inschrijfformulier Om vrijwilliger te kunnen zijn is het noodzakelijk een VOG aan te vragen De kosten hiervoor vergoedt het COA.

Wat kunt u verwachten van het COA en de gemeente de komende tijd?

Na aanmelding kunt u de komende tijd de volgende informatie verwachten van het COA (in samenwerking met de gemeente):

  • Duidelijk plan voor de eerste vier weken en de behoefte aan vrijwilligers daarbij
  • Uitleg over wat u moet doen om aan het werk te kunnen als vrijwilliger (aanvragen VOG)
  • Uitleg over het welkom heten en wat hiervoor fijn en nodig is
  • Uitleg over hoe een buddysysteem eruit gaat zien
  • Mails waarin het COA vrijwilligers vraagt deel te nemen aan activiteiten

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over het vrijwilligerswerk? U kunt altijd contact met ons opnemen via één van deze mailadressen: