Criteria opvanglocaties Heemstede

De belangrijkste uitgangspunten voor de opvanglocaties in Heemstede waar we naar kijken zijn:

 • accommodaties (percelen met vastgoed die we onder andere vinden via een zoekopdracht bij een makelaar)
 • spreiding over Heemstede
 • locaties die passen bij de maat van Heemstede
 • kleinschalige locaties (satellietlocaties zijn mogelijk)
 • op korte termijn beschikbaar 
 • op korte termijn geschikt te maken
 • op loop- of fietsafstand van voorzieningen 
 • goed bereikbaar
 • veiligheid
 • zoveel mogelijk structurele woonoplossingen
 • eigendom van de gemeente of van een eigenaar die voor opvang openstaat
 • haalbaarheid voor het COA, die een pand of stuk grond koopt of huurt van de eigenaar
 • haalbaarheid voor de gemeente (als de gemeente eigenaar is)

De ideale locatie bestaat niet

De ideale locatie bestaat niet. Daarom gaat het om de optelsom en het samenspel van bovenstaande criteria. Het ontbreken van een uitgangspunt betekent niet dat een locatie ongeschikt is. Per locatie vindt uiteindelijk een afweging plaats, waardoor maatwerk mogelijk wordt. Soms kan een locatie geschikt gemaakt worden. Met deze werkwijze voorkomen we dat er locaties op voorhand afvallen, terwijl deze bij een nadere beschouwing toch mogelijk blijken.