Manpadslaangebied

Herinrichting delen tuinbouwgebied tot natuurgebied, met mogelijkheden voor woningbouw.
Ontwikkelaar: Parck Manpad B.V.

  • Tijdens de vergadering in maart 2022 ziet de raadscommissie Ruimte voldoende aanknopingspunten om met de ontwikkelaar te praten over minimale bebouwingsmogelijkheden
  • De ambitie is om voor eind 2023 ontwikkelafspraken te maken, waaronder dat het maximale bebouwd gebied onder de 20.000 m2 blijft, dat er een Natuurpark Manpad met een maximaal oppervlak komt en dat de toegang tot de bebouwing via de Herenweg loopt.
  • Wethouder Stam voert kennismakingsgesprekken met de bij het gebied betrokken partijen.

Gerard Klaassen

Bob ter Haak

Parck Manpad: de heer. H. Meuwese

  • 023 576 36 27