Klimaatadaptatie

De aarde warmt op en het klimaat verandert, Dit heeft invloed op ons leven. De stijging van de temperatuur wereldwijd heeft veel ernstige gevolgen. Er zijn meer bosbranden, hevige stormen met heel veel regen en vaak overstromingen, langere perioden van droogte en hitte, verlies van biodiversiteit (sommige dieren en planten sterven uit) 

Heemstede moet zich voorbereiden op de risico's van het veranderende klimaat en hierop de omgeving aanpassen. Dit heet klimaatadaptatie. U vindt hier maatregelen die de gemeente neemt of u zelf kunt nemen.

  • Apart inzamelen van schoon regenwater (gescheiden rioleringssysteem)
  • Planten van extra bomen en aanleggen van meer groen zodat er meer schaduwplekken zijn
  • Waar mogelijk minder verharden (tegels weghalen op stoepen en planten ervoor in de plaats zetten)
  • Infiltreren/draineren van regenwater zodat er minder water op straat staat na een zware regenbui
  • Slimmer inrichten van de ruimte: plekken aanleggen die tijdelijk extra water kunnen opslaan, zoals sloten met extra brede oevers, verdiepte speeltuinen, of een wadi

Dak vergroenen

Voorzie uw dak van sedumplanten. Dit voert regenwater vertraagd af en zorgt ervoor dat het koel blijft in uw woning of schuur. Ook is het uitzicht op een groen dak prettig voor u en uw omgeving.

Tuin

  • Vang schoon regenwater op (bijvoorbeeld in een regenton of regenschutting) en hergebruik het
  • Niet alle planten kunnen even goed tegen natte en droge periodes. Informeer bij een tuincentrum welke planten geschikt zijn voor uw tuin
  • Koppel uw regenwater af, zie riooloverlast
  • Vergroen uw tuin. Kijk voor tips op de website www.steenbreek.nl
  • Plaats een insectenhotel. Insectenhotels kunnen druk bezocht worden door insecten, vlinders, libellen, bijen en vogels. Een insectenhotel kunt u bij een tuincentrum kopen, maar ook zelf maken. Een paar oude stronken in uw tuin zorgen ook voor een mooie schutplek voor insecten. Hoe meer insecten er zijn, hoe meer bloemen en vruchten in uw fruitbomen

Meer informatie en tips