Biodiversiteit

Biodiversiteit is de mix tussen planten en diersoorten die leven op aarde. Bekijk wat de gemeente doet en hoe u als inwoner kunt bijdragen aan een goede biodiversiteit.

Stichting Steenbreek adviseert gemeenten, waterschappen en provincies over het vergroenen van de leefomgeving. Het doel is onder andere het vergroten biodiversiteit.
Maar Steenbreek geeft ook tips om je eigen tuin te vergroenen. Met een stappenplan helpen ze je op weg.

Het klimaat verandert en wereldwijd worden dieren en planten bedreigd. Dit is niet goed voor de biodiversiteit en vraagt om een lokaal plan om de biodiversiteit in de gemeente te verbeteren. Onderdeel van dit plan is een nieuwe manier van maaien.

Door minder te maaien willen we de natuur stimuleren. Zo geven we verschillende bloemen en insecten de kans zich te ontwikkelen. En door andere stukken juist niet te maaien, kunnen bloeiende planten zaad vormen en zich verspreiden. Dit zorgt voor bloemrijke bermen. Heel belangrijk voor de bij en ook goed voor allerlei vlinders.

Hoe vaak maaien wij

  • Gazons (veld met kort gemaaid gras): 1x per 10 dagen
  • Ruig gras (lang gras, waarin vaak ook andere kruiden en bloemen staan): 2x per jaar, eind juni en begin oktober
  • Gras met veel bloemen: 1x per jaar, begin oktober

Bekijk op de digitale kaart waar we intensief (om de 10 dagen) en extensief maaien (minder vaak, 1 of 2 keer per jaar):

Waar maaien we niet

Tot het najaar maaien we 50 cm rond bomen niet. Dit geldt ook voor slootkanten zonder ligplaats voor boten. De bomen beschermen we zo tegen maaischade. Zo blijft de boom gezonder en langer leven.

Melding doen over grasmaaien

Bekijk eerst het beleid en de criteria van de gemeente wanneer groen gesnoeid en gemaaid wordt. Doe dan pas een melding.