Inwoners

De enquête is door 1164 inwoners ingevuld.

 • Op de vraag 'Wat is de parkeervorm in uw straat?' antwoordt
  • 92% vrij parkeren
  • 2% betaald parkeren
  • 5% vergunning parkeren
  • 2% betaald parkeren en vergunningen
  • 1% blauwe zone
    
 • Op de vraag 'Hoeveel auto’s er binnen het huishouden zijn' antwoordt
  • 36% 2 auto’s
  • 57% 1 auto
  • 4% 3 auto’s of meer
  • 2% geen auto
  • 1% antwoordt ‘anders’
    
 • Op de vraag 'Hoe is de mogelijkheid tot parkeren in de buurt van de woning' antwoordt
  • 59,7% bijna altijd door mezelf en 56,9% bijna altijd door mijn bezoek
  • 16,3% alleen overdag door mijzelf en 16,2% alleen overdag door mijn bezoek
  • 11,3% bijna nooit door mijzelf en 19,7% bijna nooit door mijn bezoek
  • Voor 9,1% is de vraag niet van toepassing
  • 6,1% antwoordt ‘anders’
  • 5,5% alleen ‘s-avonds en ‘s-nachts door mijzelf en 5,1% alleen ‘s-avonds en ‘s-nachts door mijn bezoek
  • 3,1% alleen doordeweeks door mijzelf en 4% alleen doordeweeks door mijn bezoek
  • 2,1% alleen in het weekend door mijzelf en 3,4% alleen in het weekend door mijn bezoek
  • 0,4% antwoordt ‘ik weet het niet’
    
 • Op de vraag Wat is de frequentie dat u overlast ervaart van te hoge parkeerdruk?' antwoordt
  • 33% bijna dagelijks
  • 25%  nooit
  • 22% minstens 1 x per week
  • 12% minder dan 1 x per maand
  • 7% minstens 1 x per maand
  • 1% weet het niet
 • Op de vraag 'Wat is de oorzaak is van niet kunnen parkeren in de buurt van de woning?' antwoordt: 
  • 71% antwoordt ‘anders’
  • 23% er staan auto’s van bezoekers van het centrum die uitwijken voor betaald parkeren
  • 21% er staan voertuigen die meer dan 1 plek in beslag nemen (camper, bus, caravan)
  • 9% er staan auto’s geparkeerd van mensen die met de trein en/of bus reizen
    
 • Op de vraag 'Parkeren zorgt voor…' antwoordt: 
  • 55% antwoordt parkeren zorgt niet voor deze problemen of ongemakken
  • 26% afname van de verkeersveiligheid
  • 21% minder goede toegankelijkheid
  • 17% minder speelruimte voor kinderen
  • 9% afname van openbaar groen
  • 9% antwoordt ‘anders’