Resultaten enquête parkeervisie

Via een vragenlijst hebben we de parkeerervaring in Heemstede gepeild onder inwoners, ondernemers, werkenden en bezoekers.