Vragen en antwoorden van het COA over de opvanglocatie Heemsteedse Dreef

Hieronder vindt u de vragen die op 22 juni 2023 aan het COA zijn gesteld met de antwoorden erbij. Vragen die ook plenair aan de orde zijn gekomen, hebben we hier weggelaten.

Jongeren

Waar komen de jongeren vandaan?

Op dit moment komt de grootste instroom vanuit Syrië en Eritrea binnen. Daarnaast hebben we ook jongeren uit Jemen, Somalië en Afghanistan binnen onze opvang. Over het algemeen gaat het om jongeren die een grote kans maken op een verblijfsvergunning.

Worden er jongens of meisjes opgevangen op de Heemsteedse Dreef?

Dit is nog niet duidelijk. Wel blijkt dat kleinschalige woongroepen, zoals de locatie aan de Heemsteedse Dreef, zeer geschikt zijn om zowel jongens als meisjes gezamenlijk op te vangen. Uiteraard delen zij geen slaapkamer.

Welke maatregelen hebben jullie om jongeren te begrenzen?

In eerste instantie gaan we altijd het gesprek aan met een jongere. We werken met minderjarigen, dus de insteek is altijd pedagogisch. Afhankelijk van de situatie, de omstandigheden en de jongere bepalen we als team, samen met de voogd van het Nidos, een maatregel voor een jongere. Denk aan een waarschuwing, een gesprek of een leermaatregel. De maatregel is altijd gericht om gedragsverandering bij de jongere te bereiken.

Is er sprake van middelenmisbruik op locatie?

Alcohol en drugs zijn verboden. Het komt ook niet vaak voor. Mocht blijken dat er wel middelen wordt gebruikt, dan wordt actie ondernomen en handhaven we de wet. In zo’n geval gaan we ook extra met de jongere aan de slag. Denk aan reflecteren en sporten. Dit begint allemaal met het bouwen van een relatie om van daaruit de jongeren beter begrijpen en begeleiden.

Moeten de jonge vluchtelingen naar school?

Direct bij binnenkomst in Nederland zijn de jongeren leerplichtig, wat betekent dat zij net zoals alle jongeren in Nederland naar school moeten. De jongeren worden aangemeld worden bij een ISK, een school speciaal gericht op jongeren die geen of nauwelijks Nederlands spreken. De Nederlandse taal leren is het hoofddoel, maar daarnaast volgen zij ook vakken zoals maatschappijleer, wiskunde en sport.Later stromen ze door naar het regulier onderwijs.

Wat is hun dagbesteding buiten school?

Het dagprogramma bestaat uit drie delen: school, sport en cultuur. De belangrijkste taak van de medewerkers is om dagbesteding te organiseren voor na schooltijd, in het weekend en in vakanties. Dit kan heel erg uiteenlopen. Denk aan sporten, schaken, schilderen en andere kunst, zoals rappen. Dit staat dan in het teken van bepaalde thema’s. Het COA werkt hiervoor samen met andere organisaties. Daarnaast vallen zwemlessen, fietslessen en verkeerslessen in ons vaste aanbod. Het is ook belangrijk dat de jongeren aangeven wat zij graag willen.

Hoe wordt er omgegaan met de trauma’s van jongeren?

De jongeren zijn over het algemeen heel veerkrachtig. Maar natuurlijk komt het voor dat jongeren last hebben van trauma-gerelateerde klachten. Het Nidos is verantwoordelijk voor de individuele begeleiding van de jongeren. Ze nemen dit mee in het begeleidingsplan van de jongere. Het COA werkt nauw samen met medische diensten, waarvan de huisarts onderdeel is. Daarnaast proberen we laagdrempelig psycho-educatie te geven aan jongeren. Mentale problemen zijn vaak onbekend en dat kan te maken hebben met cultuur. We leggen dan uit hoe trauma werkt, hoe je om kan gaan met de klachten en hoe wij als begeleider een rol kunnen spelen. We gaan dan samen een traject aan om de klachten te verminderen.

Hoe komen jullie tot het aantal jongeren dat in één huis komt te wonen? 

Binnen het COA hanteren wij een programma van eisen. Na de verbouwing zal de woning voldoen aan deze eisen. De jongeren delen een slaapkamer, die zij delen met minimaal een andere jongere. Daarnaast is een gezamenlijke woonruimte van groot belang, waar we voornamelijk veel gebruik van maken. 

Medewerkers van het COA (AMV)

Wat zijn de opleidingseisen om te werken in een woning zoals deze in Heemstede?

Al onze medewerkers hebben een agogische of pedagogische opleiding gevolgd. Daarnaast is een deel van het team SKJ geregistreerd. We hebben altijd een goede combinatie van mbo- en hbo-medewerkers, zodat we elkaar kunnen aanvullen en professionele begeleiding kunnen geven. We werken nauw samen werken met de GZA en GGZ. Daarnaast beschikken alle medewerkers ook over ervaring, tools en handvatten om onze jongeren optimaal te kunnen begeleiden.

Voel je je als vrouw veilig onder de jongeren?

Ja, de jongeren behandelen alle medewerkers met respect, ook de vrouwen. Zoals elke puber wil een jongeren wel eens grenzen op zoeken. Dit begrenzen wij en daarna gaan wij in gesprek over wat gewenst gedrag is en wat in Nederland de norm is.

Is er altijd begeleiding aanwezig?

Er zijn altijd medewerkers aanwezig in de woning. Bij kleinschalige woningen zoals de Heemsteedse Dreef werken we ‘s nachts met slaapdiensten.

De buurt

Hoe kan ik als buurtbewoner bijdragen aan een succesvolle opvang van deze jongeren?

De medewerkers zijn verantwoordelijk voor de dagbesteding, maar wij zijn altijd blij met vrijwilligers. Ben je vroeger docent geweest en wil je bijles geven? Of ben je goed in schaken? Dan zou je schaaklessen kunnen geven. Wij zijn blij met alle betrokkenheid en de jongeren voelen zich hierdoor nog meer welkom in de wijk.

Waar en bij wie kan ik wat kwijt als ik vragen heb of wat wil delen?

De medewerkers zijn 24/7 telefonisch bereikbaar en aanwezig op de locatie om al uw vragen te beantwoorden. Ook bent u van harte welkom om langs te komen.

Mag ik spullen doneren? 

In overleg met de medewerkers mag u altijd spullen brengen (denk aan kleding, sportspullen, (bord)spellen). We vinden het belangrijk dat gedoneerde spullen ook echt gebruikt worden. Vraag daarom altijd vooraf even na of wat u zou willen doneren aansluit bij waar de jongeren zich mee bezig houden.

Gestelde vragen plenair deel

Lees de vragen die in het plenaire gedeelte zijn gesteld